03-05 KASIM 2021 tarihinde kimseye söz vermeyiniz.